I dag er foreningen en moderne og driftig organisation der understøtter de erhvervsdrivende i Dronninglund.
Foreningens oprindelse startede dog i Håndværker- og borgerforeningen ved dennes dannelse 16. februar 1898. Det udviklede sig til i 1936, at borgerforeningen dannede et handelsudvalg der arbejdede specifikt hermed.
Endelig den 24. marts 1980 stiftedes den nuværende forening som en selvstændig erhvervs- og handelsstandsforening.

Dronninglund Handel

Som det fremgår af vedtægterne er foreningens formål:
·  At medvirke til fremme af handel, håndværk, industri og servicefag i almindelighed som i særdeleshed for Dronninglund By
·  At tilvejebringe social netværk imellem medlemmerne og varetage deres fælles erhvervsmæssige interesser og rettigheder.
Foreningen har de seneste år markeret sig kraftigt med en række kampagner og events der nu er blevet til nye traditioner i Dronninglund til glæde for ikke bare de handlende men også for byens borgere.
  • , 9330 Dronninglund